| | |
Nákupní košík
Nákupní košík je prázdný

Vrácení zboží do 14 dnů

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Právo odstoupit od smlouvy

1. 1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.

1.2. Právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu máte ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém odstoupení od kupní smlouvy informovatformou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem).

1.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1. Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

2.2. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.

3. Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na adresu provozovny nebo sídla společnosti, případně je předejte na adresu provozovny. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů..

4. Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

5. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.