| | |
Nákupní košík
Nákupní košík je prázdný

Piktogramy pro označování materiálu u obuvi

Hlavní části obuvi, jejich materiály a způsoby označování

Označování hlavních částí obuvi, jimiž jsou vrchní část obuvi (dále jen "vrch"), podšívka a stélka, jakož i podešev údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částech se provádí obrazovými znaky (piktogramy) nebo názvy v českém jazyce, a to alespoň u jedné boty z páru. Obrazové znaky (piktogramy) materiálů použitých v hlavních částech obuvi a obrazové znaky (piktogramy) hlavních částí obuvi se umísťují vedle sebe tak, aby byly viditelné, neodstranitelné, přístupné a rozměry obrazových znaků (piktogramů) dostatečně velké a čitelné tak, aby informace v nich obsažené byly snadno srozumitelné, aby spotřebitel nemohl být uveden v omyl.

Obuv se označuje údaji o materiálu, který tvoří nejméně 80% plochy vrchu, podšívky a stélky a nejméně 80% objemu podešve. V případě, kdy žádný z materiálů nedosahuje nejméně 80% plochy vrchu, podšívky a stélky nebo 80% objemu podešve, uvádí se informace o dvou hlavních materiálech, ze kterých se obuv skládá. U vrchu se do celkové plochy nezapočítávají doplňky nebo ztužení (chrániče kotníků, lemování, ozdoby, přezky, poutka, kroužky a drobné příslušenství).

Pro označování obuvi údaji o materiálech použitých na hlavní části obuvi lze jako techniku označování použít tištění, lepení, vyražení nebo připevnění štítku s požadovanými údaji k obuvi.

Obuv, která nemusí být označována

a) bezpečnostní, ochranná a pracovní, pro kterou platí zvláštní právní předpis

b) z azbestových vláken

c) mající povahu hraček, pro které platí zvláštní právní předpis

d) obnošená nebo již použitá

ZÁKLADNÍ RADY PRO SPRÁVNOU ÚDRŽBU A OŠETŘOVÁNÍ OBUVI

OBUV SE SVRŠKEM Z HLADKÉ USNĚ: Materiál již před prvním použitím chraňte impregnací. Zajistíte tak lepší ochranu usně. Ušpiněnou obuv po okartáčování setřete mírně vlhkým hadříkem, nechte dobře vyschnout a nakrémujte krémem v příslušném odstínu. Doleštění proveďte vhodným kartáčkem, Častým používání samoleštících krémů bez kombinování s běžnými konzervačními krémy může dojít k poškození lícové úpravy usně, Držte se zásady, že kvalitnější obuv vyžaduje kvalitnější přípravek Obuv se svrškem z olejovaných a mazaných usní Údržba ušpiněné obuvi je shodná s hladkou usní.

OBUV SE SVRŠKEM Z VLASOVÝCH MATERIÁLŮ /VELUR/: po vysušení očistěte od nečistot jemným silonovým nebo pryžovým kartáčkem. Při větším opotřebení povrchu můžete použít barevný nebo bezbarvý sprej na vlasové materiály, pro impregnaci a čištění těchto materiálů používejte jen určené spreje.

OBUV SE SVRŠKEM Z LAKOVÝCH USNÍ: očištění proveďte vlhkým hadříkem a useň natřete krémem na lakové usně tuto obuv nepoužívejte pod bod mrazu. Může dojít k jejímu popraskání

OBUV SE SVRŠKEM Z TEXTILNÍCH MATERIÁLŮ: obuv očistěte za sucha jemným silonovým kartáčkem, pro impregnaci použijte neutrální sprej vhodný pro tyto materiály Upozorňujeme Vás, že obuv vyrobená z uvedených materiálů není vhodná pro nošení v deštivém počasí. Za zvláštní zmínku stojí podešve vyrobené z přírodní usně, které mají navíc zvýšený sklon k oděru. Proto doporučujeme zajistit jejich včasné podražení.

OBUV VYROBENÁ Z PLASTŮ A POROMERŮ: její údržba je jednoduchá - stačí ji omýt vlhkým hadříkem a vytřít ji do sucha, při častém provlhnutí zejména v zimním období ji pravidelně vysušujte při pokojové teplotě.